โครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ชูวิทย์ นาเพีย ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการอบรมครั้งนี้

ใส่ความเห็น