การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60

การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60 เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมโดย ดร.ภาดล อามาตย์ ่ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น