เชิญทุกท่านร่วมงานวันบริหาร 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 เชิญทุกท่านร่วมงานวันบริหาร 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกร มรภ.ศรีสะเกษ ภายในงานพบกับ กิจกรรมมากมายลุ้นรับรถ มอเตอร์ไชต์สปาค และที่พักฟรีที่รีสอร์ต บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมสินค้าราคาพิเศษมากมายภายในงาน

โครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ชูวิทย์ นาเพีย ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการอบรมครั้งนี้